Mina tjänster.

Interim HR Manager att hyra

När du behöver ersätta en chef under en föräldraledighet, tillfälligt täcka upp för en chefsrekrytering som tar tid, få snabb ersättning vid en chefsavgång, driva förändringsarbete eller avveckling av en verksamhet.

Du som kund får en branscherfaren HR-konsult som snabbt sätter sig in i ditt företag och dess utmaningar.

HR-konsulting inom

  • Förändringsarbete, vid t ex omstrukturering, förändring & behov av rehabilitering – allt från fackliga förhandlingar till individstöd.
  • Chefs- & ledningssupport: coachning & rådgivning
  • HR-processer – allt från att etablera & bygga grundstruktur till att implementera långsiktiga processer.
  • Kompetens- & ledarutveckling: Utveckla & driva utvecklingsprogram för medarbetare & chefer